Ancient Pottery Database

ברוח מטרותיה של הקרן לחקר ארכיאולוגי של ארץ ישראל הכוללות קידום המחקר הארכיאולוגי בא"י ובדרום הלבנט ופיתוח כלים טכנולוגיים חדשים בשירות הארכיאולוגיה אנו משיקים את בסיס הנתונים של קרמיקה עתיקה - Ancient Pottery Database. האתר הינו בסיס נתונים מבוסס תמונות של כלי חרס מהמזרח הקדום. האתר מתעד להפוך לכלי מחקר חשוב עבור ארכיאולוגים, סטודנטים לארכיאולוגיה ואנשים המתעניינים בארכיאולוגיה. 

באתר תוכלו למצוא מאגר ההולך ונבנה של תמונות כלים קראמיים מחולקות על פי אזור גיאוגרפי, תקופות שימוש, טיפוסים ומשפחות קראמיות. תוכלו למצוא גם מידע שימושי נוסף על כל כלי כגון מידות, כלים מקבילים מאתרים ארכיאולוגיים, מאפיינים מייחדים והפניות ביבליוגרפיות. 

עיקר התוכן באתר יוקדש לקרמיקה הקדומה של דרום הלבנט עם דגש מיוחד על הקרמיקה של ארץ ישראל לאורך התקופות. עם זאת אנו מתעדים לפתח את האתר כך שיכלול גם איזורים גיאוגרפיים אחרים במזרח הקדום. אנו מקווים שתמצאו את האתר מהנה ומעשיר כאחד. 

מנהל הפרוייקט הינו מר מאיר אדרעי.

אם ברצונכם לתרום למאגר הנתונים אנא שלחו את החומר לכתובת: data@farli.org

Comments