מיזמי הקרן

בעמוד זה תוכלו למצוא מיזמים שהקרן לחקר ארכיאולוגי של ארץ ישראל תומכת בהם כמו גם פרטים על מיזמיה הפרטיים של הקרן. 

מיזמים מתמשכים                         .
מיזמים שהושלמו