סגל הקרן

גנאדי לרנר
ממייסדי הקרן


פרטי יצירת קשר:
    
חזי סיירפרטי יצירת קשר:

מאיר אדרעי
ממייסדי הקרן


פרטי יצירת קשר:
דירמייד וואלש
חבר של כבוד


פרטי יצירת קשר: