מטרות הקרן

הקרן לחקר ארכיאולוגי של ארץ ישראל (ע"ר) הוקמה כארגון ללא מטרות רווח בשאיפה לקדם ולפתח את המחקר הארכיאולוגי בארץ ישראל.

מטרותינו כוללות:

  • פיתוח וקידום טכנולוגיות חדשות בשירות הארכיאולוגיה.
  • פיתוח קשרים עם הקהילה הארכיאולוגית הבינלאומית.
  • הענקת מלגות ומענקי מחקר לתלמידים מתקדמים שתחום מחקרם כולל את הארכיאולוגיה של ארץ ישראל ודרום הלבנט.